Despre proiect
Despre proiect
  1. Titlul proiectului: Cresterea calitatii serviciilor medicale si a competitivitatii Medici’s SRL prin dotarea cu echipamente moderne

 

  1. Denumirea beneficiarului: SC MEDICI’S SRL

 

  1. Scopul proiectului: Obiectivul general al prezentului proeict a constat in cresterea competivitatii economice a SC Medici’s SRL prin cresterea productivitatii muncii si diversificarea portofoliului de servicii.

Prin obiectivul general si cele specifice pe care le-a propus prezentul proiect au fost necesare, justificate si oportune in raport cu obiectivele si  scopurile stabilite in cadrul Programului Operational Regional AP2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii PI2.2 Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

 

  1. Obiectivele specific:

4.1. Imbunatatirea dotarii echipamente medicale , IT si software a SC Medici’s SRL;

4.2. Completarea echipei SC Medici’s SRL cu 1 post nou

 

  1. Rezultatele:

5.1. A fost realizata achiziţia tuturor echipamentelor propuse in cererea de finanţare, conform contractelor de achiziție active corporale si necorporale precum si servicii;

5.2. S-a creat 1(un) loc nou de muncă din care o persoană face parte din categorie defavorizată

 

  1. Data de incepere: 08.05.2018

 

  1. Perioada de implementare: 01.05.2017-28.02.2019

 

  1. Valoare finantare nerambursabila: 1.947.468,06 lei din FEDR si 343.670,83 lei din bugetul national.

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de

Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Experienta profesionala:

Stagii de pregatire: