TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICI’S

Prezentii ”Termeni si Conditiile Generale” (TCG) au rolul de a ajuta Pacientul în intelegerea serviciilor Medici’s și accesarea lor într-un mod cât mai facil. Termenii si Conditiile Generale vor trebui respectate de către toti pacientii și vizitatorii clinicilor Medici’s. Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, indiferent de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, nationalitate, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte.

Odata cu efectuarea unei programari, a acceptarii inregistrarii in lista de pacienti, a efectuarii unui serviciu medical sau, pur si simplu, a accesului intr-o clinica Medici’s, inclusiv in regim online, se considera ca Pacientul si-a exprimat acordul cu privire la respectarea prezentilor Termeni si Conditii Generale. Este obligatia Pacientului de a se mentine permanent informat, acesta neputand invoca necunoasterea Termenilor si Conditiilor Generale si nici a legilor si regulilor care guverneaza sanatatea umana, indiferent de circumstante. In functie de evolutia legislatiei, a tehnologiei, a serviciilor si a locatiilor Medici’s, acest document poate suferi modificari. Intotdeauna veti gasi ultima varianta aplicabila pe www.medicis.ro.

I. DEFINIȚII

 1. ABONAT: Acel Pacient care acceseaza servicii medicale in baza unui abonament de servicii medicale;
 2. APLICATIA MEDICI’S: Sistemul infomatic gestionat de Medici’s prin intermediul caruia Pacientii pot efectua plati pentru servicii medicale online si abonamente medicale si isi pot efectua programari;
 3. ASIGURAT / PACIENT CAS: Acel pacient care acceseaza serviciile medicale decontate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
 4. ASIGURAT / ABONAT / PACIENT PRIVAT: Acel pacient care acceseaza serviciile medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate, a unui abonament privat de sanatate sau prin plata cash a serviciilor;
 5. ASIGURATOR PRIVAT: Societate comerciala romana sau straina care, în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească partial sau integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;
 6. CAS: Casa Naționala de Asigurari de Sanatate cu care Medici’s se afla in contract;
 7. PACIENT: Persoana care utilizează serviciile medicale in cadrul Clinicilor Medici’s;
 8. PERSONAL MEDICI’S: Angajatii Medici’s, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si pentru Medici’s;
 9. CLINICILE MEDICI’S / MEDICI’S: Toate clinicile apartinand Grupului Medici’s, in care se presteaza Serviciile Medicale, inclusiv clinica digitală ”Medici’s Online”;
 10. TERMENI SI CONDITII GENERALE (TCG): Toate dispozitiile prevăzute în prezentul document, care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de către Pacienti in cadrul Medici’s.

II. PRINCIPII SI REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

  1. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza doar pe baza de programare: (a) online, prin aplicatia mobila Medici’s de pe AppStore sau GooglePlay; (b) online, acesand pe internet www.medicis.ro; (c) telefonic, accesand Call Centerul Medici’s la: 0356 911; (4) pe email, scriindu-ne la office@medicis.ro. Pacientii au dreptul sa aiba cel mult de 5 (cinci) programari active in acelasi timp, efectuate de catre ei, indiferent de specialitatea medicala.

  Programarile pot fi decalate, in mod exceptional, cand personalul medical acorda ingrijiri prioritare din punct de vedere medical (urgente etc) sau in cazuri care necesita o atentie sau o supraveghere medicala complexa sau sporita. Calitatea actului medical este data de calitatea diagnosticului, a tratamentului și rigurozitatea respectarii ghidurilor de practica medicala, in contextul eticii si empatiei profesionale. Timpul de asteptare redus este un factor de confort si nu un factor de calitate a actului medical, iar respectarea timpului de programare nu trebuie sa primeze in fata calitatii actului medical.

  Programarea are rolul de a asigura accesul Pacientului la serviciile medicale, fara a garanta respectarea cu strictete a orei programate: Posibilele intarzieri de pana la 20-30 de minute sunt considerate acceptabile in majoritatea sistemelor medicale. Medici’s face eforturi constante pentru respectarea orei de programare, straduindu-ne ca posibilele intarzieri sa nu depaseasca 20-30 de minute.

  In cazul in care Pacientul nu se poate prezenta la o programare, are obligatia sa o anuleze sau sa anunte clinica, cu minimum 24 de ore inainte. Neprezentarea la trei sau mai multe programari intr-un an, fara ca acestea sa fie anulate, poate duce la penalitati financiare sau la suspendarea serviciilor catre Pacient pentru o perioada de minim trei luni (cu exceptia serviciilor de medicina muncii).

  1. Orice Pacient isi va dovedi identitatea la intrarea in orice clinica sau la accesarea oricarui serviciu medical, prezentand un act de identitate cu poza. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul Medici’s va actualiza datele Pacientilor (telefon, e-mail etc). Pacientii cetateni straini sunt obligati sa comunice date de contact de pe teritoriul Romaniei.

  In cazul in care Pacientul doreste ca o alta persoana sa ii poata ridica (sau primi) documentele sale medicale, este necesar sa ofere o imputernicire, sub semnatura privata, la receptia clinicii sau la notar. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor sau reprezentantilor legali.

  1. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale pentru un pacient minor, se face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului care insoteste minorul, cu prezentarea unui act de identitate cu poza. La inregistrarea pacientilor minori in sistemul informatic al Medici’s, in vederea accesarii serviciilor medicale, parintele, reprezentantul legal sau apartinatorul, va comunica datele de identificare ale parintilor sau ale reprezentantului legal al pacientului minor. Parintii sau reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca sa nu lase copiii nesupravegheati in spatiul clinicii, Medici’s ne-asumandu-si raspunderea pentru eventualele incidente sau accidente.
  2. Comunicarile de tip sms sau e-mail, cu privire la programari, rezultate investigatii, restante de plata, informari privind procedurile operationale cu impact asupra actului medical, nu au caracter promotional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor medicale solicitate de pacienti. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora, obtinute pe site-ul www.medicis.ro sau in Call Center, precum si includerea acestora in abonament, au doar scop informativ. Fiecare Pacient sau apartinator are obligatia de a solicita informatii complete la receptiile Medici’s.
  3. CATEGORIILE PROFESIONALE. Medici’s lucreaza cu diferite categorii profesionale de medici (specialisti, primari, experti, parteneriat academic), iar accesul pacientilor la serviciile acestor medici se poate face sub diferite forme (prin abonamente private, asigurari private, asigurari de sanatate de stat, plata privata etc). Medici’s isi rezerva dreptul de a modifica aceste liste de medici, categorii profesionale si forme de acces, precum si dreptul de a acorda un serviciu diferentiat/preferential anumitor categorii de clienti in functie de politica sa comerciala si de contractele la care Medici’s este parte. Informatii despre accesul Pacientilor la medicii Medici’s si costurile serviciilor medicale prestate de acestia se pot obtine de pe site medicis.ro, de la operatorul Call Center sau din locatiile Medici’s.
  4. PROGRAMUL DE ACTIVITATE. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti în Clinicile Medici’s, de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-20.00. Medici’s poate modifica programul de functionare al oricarei clinici, laborator sau spital dupa cum va considera de cuviinta. Pacientul va respecta programul clinicilor/spitalelor, fara a putea face sesizari legate de faptul ca nu a fost lasat sa intre in clinici inainte de inceperea programului sau dupa terminarea acestuia. Pacientii vor avea acces la specialitatile medicale, in functie de calitatea pe care o detin si de prevederile contractului in baza caruia i s-a permis accesul la servicii.
  5. In functie de nevoile operationale si politica comerciala a Medici’s, accesul la unele clinici, medici sau servicii poate fi restrictionat. De asemenea, pot interveni si alte modificari de natura operationala sau comerciala (cum ar fi modificarea specificului sau schimbarea structurii unei clinici).
  6. CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE. Serviciile medicale decontate prin Casele de Asigurari de Sanatate cu care Medici’s se afla in contract, sunt disponibile, in limita respectivului contract, a fondurilor existente si a listei de medici prevazuti in respectivul contract. Pacientii CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente: (a) cardul de asigurat CAS; (b) biletul de trimitere emis in conditiile CAS, (c) actul de identitate.
  7. ABONAMENTELE SI ASIGURARILE PRIVATE DE SANATATE. Asiguratii privati vor avea acces la servicii medicale dovedind calitatea de asigurat privat, conditionat de validarea de catre Asiguratorul Privat a decontarii serviciilor medicale efectuate.
  8. SERVICIILE NEASIGURATE. In cazul in care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motiv, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale.
  9. In cazul in care, in urma accesarii serviciilor medicale, Pacientii figureaza in evidentele contabile ale Medici’s, cu debite, acestia nu vor putea accesa niciun Serviciu Medical in Medici’s, indiferent daca detine sau nu calitatea de Abonat, Asigurat CAS, Asigurat Privat etc. Restrictia va fi activa pana la achitarea debitului sau reglarea situatiei debitului. Medici’s va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante, avocati sau executori judecatoresti pentru recuperarea debitelor Pacientilor.
  10. ACCESAREA RESPONSABILA A SERVICIILOR. Medici’s incurajeaza utilizarea cu buna credinta si rationala a serviciilor medicale. In cazul in care Medici’s constata utilizarea excesiva sau neconforma cu politicile Medici’s si cu ghidurile de practica medicala, Medici’s poate întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către Pacient, fara informarea prealabila a acestuia.
  11. Urgenta este definita, din punct de vedere medical, drept starea medicala sau chirurgicala cu debut brusc, manifestata prin simptome de o severitate suficienta, pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta, in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces. În orice situatie definita ca urgenta, Pacientul se va indruma catre cea mai apropiata unitate medicala cu profil de urgenta (UPU sau serviciu 112). Clinicile medicale private din Romania, inclusiv Medici’s, nu sunt autorizate ca Unitati de Primiri Urgente, asa cum sunt acestea definite prin lege.
  12. CALITATEA ACTULUI MEDICAL. Medici’s isi propune sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Medici’s poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca standardul medical este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibilă garantarea unui anume rezultat al serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul va avea dreptul la o a doua opinie medicala.
  13. LEGEA SI STANDARDELE MEDICALE. Pacientii si Medici’s au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.
  14. In Clinicile Medici’s precum si in consultatiile online sau in contactul cu Medici’s sunt interzise: fotografierea, inregistrarile video sau audio, fara permisiunea prealabila scrisa a conducerii Medici’s.
  15. ETICA: Pacientii si personalul medical sunt obligati sa actioneze conform legii privind practicile de comportament integru. Vor refuza sa se implice in practici privind mita, corupția, evaziunea fiscala sau alte practici ilegale sau lipsite de etica si integritate.
  16. COMPORTAMENTUL RESPECTUOS. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Prestatorului si a celorlalte persoane din incinta, precum si deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Medici’s, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea unor persoane sau a Clinicilor Medici’s nu sunt tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorii acestuia savarseste una din actele mentionate mai sus, Medici’s va solicita evacuarea Pacientului si a apartinatorilor acestuia din incinta clinicilor. In cazul nasterii unei situatii conflictuale, angajatii Medici’s vor putea solicita interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie si/sau interventia Politiei. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate mai sus Medici’s poate restrictiona accesul acestor persoane in Clinicile Medici’s si rezilierea unilaterala a oricarui contract incheiat anterior cu Pacientul.
  17. SUSPENDAREA SERVICIILOR. Suspendarea furnizarii Serviciilor Medicale se face in urmatoarele situatii, nelimitativ: (a) Pacientul nu a achitat debitele restante fata de Medici’s; (b) Pacientul a avut mai mult de trei programari neonorate in 12 luni; (c) Pacientul sau apartinatorii acestuia au avut un comportament necuviincios sau au incalcat prezentii Termeni si Conditii Generale.
  18. DREPTUL LA APEL. In cazul in care un Pacient considera ca i-au fost incalcate drepturile, este rugat sa contacteze Medici’s si sa detalieze cazul la: office@medicis.ro. O echipa dedicata va prelua mesajul si va investiga situatia, urmand sa ofere un raspuns scris in cel mai scurt timp cu putinta, preferabil in maximum o saptamana, insa nu mai tarziu de 30 de zile.

IV. SERVICII MEDICALE ONLINE PRIN ”CLINICA DIGITALĂ”

  1. SERVICIILE MEDICALE ONLINE (Medici’s Online | Clinica digitală) sunt servicii din categoria telemedicinei, care permit interactiunea medic-pacient in mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare si, eventual, a device-urilor medicale de monitorizare la distanta. Serviciile medicale online sunt disponibile ca o alternativa la prezenta pacientului in cabinetul medicului, fara a-si propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate si sunt limitate in ceea ce priveste posibilitatea de diagnosticare, pretandu-se doar anumitor specialitati medicale si anumitor forme de patologie. Informatiile cu caracter medical furnizate online de medici au caracter consultativ, fiind furnizate doar pe baza simptomelor pe care Pacientul le descrie. Regulile generale de accesare a serviciilor Medici’s, cu modificarile de rigoare, se vor aplica si serviciilor medicale online.CONSIMTAMANTUL. Prin accesarea serviciilor medicale online se considera acordat consimtamantul Pacientului pentru prelucrarea si inregistrarea imaginii si vocii sale, precum si acceptarea tuturor Termenilor si Conditiilor Generale. Pacientului ii este interzisa inregistrarea serviciului medical online si este responsabil pentru asigurarea confidentialitatii in spatiul in care va accesa consultatia. In caz contrar, medicul va opri inregistrarea la momentul in care va sesiza acest lucru, reamintindu-i pacientului interdictia. Pentru detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Medici’s, poate fi consultata Politica de Confidentialitate.

   CALITATEA SERVICIILOR ONLINE este dependenta in foarte mare masura de implicarea pacientului, care are responsabilitatea sa ofere o descriere cat mai corecta si completa a simptomelor, a starii generale de sanatate, a investigatiilor efectuate, a medicatiei administrate sau indicate de alti medici, a istoricului medical, familial si profesional si a oricaror factori externi cu care pacientul a intrat in contact (ex. persoane cu afectiuni transmisibile, calatorii, substante de orice natura etc).

   CONDITII TEHNICE. Accesarea serviciilor medicale online necesita ca Pacientul sa aiba un telefon, tableta sau calculator cu camera video, microfon si o conexiune de calitate la internet, care sa permita interactionarea stabila cu medicul. Medici’s nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care serviciul medical online nu se poate desfasura sau este intrerupt datorita echipamentelor sau conexiunii slabe la internet a pacientului, caz in care serviciul se va reprograma.

   CATEGORII DE SERVICII MEDICALE oferite prin clinica digitala ”Medici’s Online”:

   • CONSULTATII ONLINE (initiale): Vor putea fi efectuate pentru afectiuni de gravitate cel mult medie, implicand o stare generala buna a pacientului, cu simptome cu debut recent, de pana la cateva zile si care nu implica investigatii medicale care necesita prezenta pacientului in clinica. In functie de cele constatate de medic, consultatiile vor putea fi finalizate cu recomandari simple, cu instructiuni de urmat, sau cu recomandarea unui consult clinic de specialitate in clinica sau efectuarea de investigatii;
   • CONTROALE ONLINE (follow-up): (a) Dupa o vizita initiala fizica la medic, intr-un interval de cel mult 30 de zile, in scopul interpretarii rezultatelor investigatiilor si analizelor efectuate in urma vizitei la medic (teleasistenta) sau pentru evaluarea modului in care afectiunea se recupereaza; (b) Pentru supravegherea clinica a pacientilor cu boli cronice cunoscute, stabile, corect diagnosticate, investigate si tratate intr-o vizita anterioara in clinica, in scopul monitorizarii clinice a acestora;
   • TELEEXPERTIZARE: Analiza online a dosarului medical si interpretarea tuturor datelor si a investigatiilor medicale efectuate de catre Pacient;
   • CONSULTATII ASISTATE LA DISTANTA: Efectuarea consultatiei si a expertizarii Pacientului, in tandem, prin medicul curant al Pacientului aflat in prezenta fizica a acestuia, impreuna cu un expert aflat online;
   • TELEMONITORIZARE: Serviciile de telemonitorizare implica inregistrarea, transmiterea si monitorizarea de la distanta a unor parametrii fiziologici ai pacientului, precum tensiunea arteriala, glicemia, electrocardiograma, probele functionale respiratorii, pulsoximetria, greutatea corporala. Serviciul de telemonitorizare implica achizitia de catre Pacient a unui abonament de telemedicina, precum si a unor aparate medicale, care vor fi conectate prin telefonul Pacientului la platforma medicala a clinicii.
   • TELEPRESCRIPTII MEDICALE: Eliberarea de prescriptii medicale la distanta, cu mentiunea ca medicul nu va putea emite toate tipurile de retete medicale (ca de exemplu unele retete CAS);
   • TELEEDUCATIE DE SANATATE: Cursuri de educatie de sanatate in online, pe platforme de comunicare gen Zoom, Meet, Teams, Webex etc).

   INREGISTRARILE MEDICALE. Raportul medical consecutiv serviciilor efectuate online, inclusiv recomandarile medicale, se vor inregistra in dosarul medical electronic al pacientului.

   RESPONSABILITATI SI LIMITE ALE SERVICIILOR MEDICALE ONLINE. Consultatiile si controalele online au un caracter strict de consiliere medicala, neputand implica un examen clinic complet (nu pot fi facute masuratori ale semnelor vitale si nu pot fi obtinute date clinice in urma palparii sau auscultatiei pacientului). Avand in vedere limitarile tehnologice si legislative actuale, se consideră că Pacientul, prin accesarea acestui serviciu, intelege limitarile serviciilor medicale online asa cum sunt explicate si in acest document. Medici’s si medicul curant isi declina raspunderea in cazul in care Pacientul nu urmeaza recomandarile medicale. In situatia in care simptomele nu prezinta imbunatatiri, Pacientul are datoria de a solicita o noua opinie sau o secunda opinie medicala. Daca simptomele se agraveaza sau apar reactii adverse la medicametele recomandate, Pacientul se va prezenta la Centrul de Permanenta sau va apela serviciul de urgenta 112.

Medici’s Newsletter

Comunitate medicală